Utdannelse til livslang læring


Vi opplever fremdeles noen foreldre som, uten å tenke seg om, sier – ”Jeg var ikke så god i matte på skolen jeg, jeg forstod det aldri”. Slik at barna hører det og kanskje ubevisst tar det med seg videre. ”Matte er vanskelig, pappa forstod det aldri”. Foreldrenes påvirkning er en av de aller viktigste faktorene når det gjelder barnas realfagskapital.

Realfagskapital handler om kunnskap om realfag, holdninger til realfag, interesse for realfag og hvem vi kjenner som jobber med eller har tilknytning til realfag. Og hvorfor er realfagskapital viktig? Jo høyere realfagskapital unge har, jo høyere sannsynlighet er det for at de velger å fortsette med realfag i skole og videre utdanning.

Våre tiltak skal øke elevenes realfagskapital slik at de kan ta aktive, kunnskapsbaserte utdanningsvalg. De skal vite hva de velger og hva de velger bort. En rollemodell på skolebesøk kan både øke faglig kunnskap om realfag, øke interesse, gi et ansikt til realfagene og vise hvordan fagene brukes i praksis. 23.000 elever fikk besøk av en av våre rollemodeller i år, enten i faget utdanningsvalg på ungdomsskolen, eller i et av realfagene på ungdomsskole eller videregående skole. Ca 80.000 elever har vært innom velgriktig.no for å finne informasjon om realfag på videregående skole og i høyere utdanning. Nesten halvparten av disse gjennomførte utdanningstesten som basert på personlighet, preferert læringsstil, fag- og fritidsinteresser presenterer noen yrker innen realfag som kan passe.

ENT3R hadde rekordhøye påmeldingstall flere steder i landet. Dette høstsemesteret har omtrent 4200 elever fra ungdomsskolen eller videregående skole deltatt på ENT3R. Hver uke har disse elevene besøkt campus, fått leksehjelp og inspirasjon fra studenter som studerer realfag. De har deltatt på elevkvelder, gjort forsøk og møtt bedrifter som har ansatte med realfaglig bakgrunn. Elevene har fått tilført kunnskap om realfag som øker realfagskompetansen og gjør dem i stand til å ta velbegrunnede utdanningsvalg videre.

I 2017 skal vi fortsette å videreutvikle de tiltakene vi har og vet fungerer, og vi skal utvikle nye. Vi skal ha mer fokus på foreldregruppen og deres realfagskapital, og presisere hvor viktig foreldrerollen er når det kommer til barnas valgkompetanse. Som foreldre er det viktig at vi tenker oss om før vi sier at matte er vanskelig. Det er klart at hvis mamma sier at matte er vanskelig, da må det jo være det?

Norge trenger tilvekst av realfaglig kompetanse. NHOs kompetansebarometer viste at så mange som 46% av de spurte bedriftene vil ha behov for flere ansatte innen ingeniør- og tekniske fag. Behovet for ingeniører er aller størst innen elektro, bygg og maskin, men også oljebransjen etterspør nå flere ingeniører. IKT-næringen har store behov for teknologikompetanse og halvparten av regjeringens økning i basisbevilgninger til UH-sektoren er øremerket digitalisering.

Aldri før har vi opplevd at arbeidssituasjonen endrer seg så raskt som nå. Roboter tar arbeidsoppgaver og digitaliseringen endrer rollene i de fleste bransjer. Men dette demper ikke nødvendigvis behovet for menneskelig arbeidskraft, det øker behovet etter personer med høyere utdanning og solide fagkunnskaper.

Om vi ikke vet navnet på alle jobbene som eksiterer om 20 år, så vet vi om mange av de utfordringene som kommer til å være gjeldende. Klima og miljø, energiforsyning, mat og flyktningkriser, helsehjelp og teknologiutvikling i en rekkevidde vi ikke aner omfanget av. Realfagene inngår i arbeidet med alle disse problemstillingene og en solid grunnutdannelse kommer til å være mer relevant enn noen gang når fremtidens arbeidsliv stiller enda høyere krav til spesialisering, tverrfaglig samarbeid, evne til kontinuerlig videreutvikling og livslang læring.

Vi ønsker at våre tiltak skal øke elevenes realfagskapital og vi ønsker at flere skal velge realfag fordi de finner realfagene interessante og ser hvordan de kan brukes i fremtidens arbeidsliv. Men det er familiens innflytelse og holdninger som er aller viktigst når elevene tar sine utdanningsvalg. Som forelder, lærer, rådgiver eller rollemodell er du utrolig viktig.

Vi ønsker dere en riktig god jul og et godt nytt år! Vi ser frem til et godt samarbeid også i 2018.

Morten Sørlie
Leder, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

Del dette:: 18. desember 2017