Studiebarometeret 5.0 – Digitalisering for bedre utdanningskvalitet


”Studentene må brukes aktivt og strategisk i digitaliseringsprosjektene”, sier Anders Malthe-Sørensen, leder for Centre for Computing in Science Education (UiO). Digitaliseringen gir mange nye muligheter. ”Vi kan bruke helt andre eksempler enn tidligere”, sier Malthe-Sørensen. Digitaliseringen endrer ikke bare måten man underviser på, men også innholdet i studieprogrammene.

Videre trekker han frem «Constructive Alignment» som et sentralt grunnprinsipp for å lykkes med digitalisering – alle instrumentene må spille godt sammen, det må være god sammenheng mellom læringsmål, faglig innhold og undervisningsform.

Studiebarometeret 5.0 som ble lagt frem på Nokuts frokostmøte i dag, viser jevnt over fornøyde studenter både når det gjelder kvaliteten på studieprogrammene og studienes arbeidsrelevans. Studentene er mindre fornøyd med faglige tilbakemeldinger og veiledning, og med sin egen påvirkningskraft når det gjelder innhold og undervisningsopplegg.

Undersøkelsen viser også at man har mye å gå på når det gjelder internasjonalisering og oppmuntring til utveksling, samt integrering av utenlandske studenter i Norge.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø er glad for at studentene er fornøyde, men også hun påpeker at vi har en utfordring når det kommer til rådgivning og veiledning i UH-sektoren. Når det gjelder digitaliseringsprosessen, har vi en stor oppgave foran oss. I dag er arbeidet i for stor grad er drevet av ildsjeler, og for mye er opp til hver enkelt foreleser. Gjennomgående satsing er et problem og endringene må bli mer konsistente. Digitaliseringen er ikke frivillig lenger – og det handler ikke om å bytte fra penn og papir til word. Verktøyene må brukes på egne premisser.

”Digitalisering angår alle yrker og fagområder. Alle må være en del av den omstillingen som vi står overfor. Studentene må forstå muligheter og begrensinger med teknologi, og de etiske problemstillingene knyttet til den. Vi må utdanne digitalt nysgjerrige samfunnsborgere”, avslutter Gro Bjørnerud Mo, prorektor for utdanning ved UiO.

Gå til studiebarometeret.no her >

Del dette:: 5. februar 2018