Elever på Sverresborg ungdomsskole.

Rollemodeller inntar Trondheimsskolene

Denne uka møter 1100 ungdomsskoleelever en realfaglig rollemodell. Det er bare første runde i Trondheim. Alle ungdommer har godt av å møte noen med realfaglig jobb, har Trondheim kommune funnet ut.

Nyheter


Denne uka møter 1100 ungdomsskoleelever en realfaglig rollemodell. Det er bare første runde i Trondheim.

Alle ungdommer har godt av å møte noen med realfaglig jobb, har Trondheim kommune funnet ut.

Rollemodell Kristina Brend forteller om sitt droneprosjekt for 10.klasse på Sverresborg ungdomsskole i Trondheim.

Rollemodell Kristina Brend forteller om sitt droneprosjekt for 10.klasse på Sverresborg ungdomsskole i Trondheim.

Trondheim er realfagskommune, og har innledet et samarbeid med Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. Når ungdomsskolene nå åpner dørene for rollemodeller er det for å øke ungdommens valgkompetanse, gi dem bredere innsikt i hvilke muligheter som finnes hvis de velger en realfaglig fremtid, og vise elevene hvordan de kan bruke realfagene i jobb senere.

Elever på Sverresborg ungdomsskole.

Elever på Sverresborg ungdomsskole deltar i Kahoot

– Vi synes det er et supert tilbud til elevene, sier Ingeborg Ranøyen. Hun er prosjektleder for realfag i Trondheim kommune. – Vi ser at elevene med disse besøkene får en helt annen innsikt i hva de kan bruke realfagene til, og hvilke muligheter de gir. Vi håper rollemodellene inspirerer flere til å satse på realfag.

Elever på Sverresborg ungdomsskole.

Elever på Sverresborg ungdomsskole. Disse vant Kahootspillet.

I Trondheim organiseres rollemodellbesøkene som en forhåndsdefinert uke der alle skolene får tilbud om å hente inn rollemodeller fra databasen i www.rollemodell.no. I første omgang er det 12 skoler som får besøk av til sammen 17 rollemodeller. Tanken er å gjøre slike besøk obligatorisk på sikt, som en del av faget Utdanningsvalg.

Rollemodell Hanne Haslene-Hox forteller om kjemi, på Sverresborg ungdomsskole i Trondheim

Rollemodell Hanne Haslene-Hox forteller om kjemi, på Sverresborg ungdomsskole i Trondheim

Trondheim kommunes realfagsstrategi er fortsatt under utvikling, men dette blir et av mange tiltak som skal styrke realfagenes stilling her. I samarbeid med nasjonalt senter for realfagsrekruttering arbeider vi for å få rollemodellbesøk på høsten i 10.klasse.  – Vi ser ingen grunn til å vente med å gjøre noen av de opplagte tiltakene, men dette er ikke slutten altså. Det kommer mer med realfagsstrategien, avslutter Ranøyen.

Alle kommuner oppfordres til å organisere tilsvarende rollemodellbesøk for sine skoler. Så langt har Trondheim, Bergen og Hordaland benyttet seg av denne typen organiserte besøk. Nasjonalt senter for realfagsrekruttering ønsker å opprette lignende samarbeid med alle kommuner som er interessert.

Kontaktperson Nasjonalt senter for realfagsrekruttering:

Morten Sørlie

Prosjektleder Rollemodell

Mobil : 924 14 223

E-post : morten.sorlie@realfagsrekruttering.no

 

Kontaktperson for Trondheim kommune 

Ingeborg Ranøyen
Prosjektleder Realfag

ingeborg.ranoyen@trondheim.kommune.no

https://www.trondheim.kommune.no/skole/realfag/

Del dette:: 22. januar 2016