Aktuelt

Vi treng sterkare søkjartall til IKT, realfag og teknologi

I år er det 7,5 prosent færre søkere til de klassiske ingeniørutdanningene, og antall søkere til realfag går ned med 0,4 prosent.


Eit framtidsretta studieråd

Påskeaften går fristen ut for å søke seg til høyere utdanning og elevene oversvømmes av råd fra karriereveiledere og rekrutteringseksperter. Mange av rådene er stereotypiske og passer kanskje ikke for alle. For utdanningsvalg handler ikke bare om å velge et yrke man trives med. Det handler også om å velge hvilke samfunnsutfordringer man vil løse.


Utfordrer dagens undervisningsform

30. mars møtes fagfolk i matematikk, naturfag og teknologifag til en konferanse om utdanningskvalitet. Hypotesen er at dagens undervisningsform kan hindre studentenes mestringsfølelse og føre til økt frafall i realfag.


Ingen hovud å miste

Det nye kjønnsgapet Camilla Stoltenberg skriv i Morgenbladet at gutar er dei nye skuletaparane. Gutar er i undertal i høgare utdanning og fell frå i […]


Stipend som verkemiddel

I forkant av årskonferansen Remix gjekk NHO ut med eit forslag om å auke stipendandelen til 50 prosent av basisstøtta innan realfag og teknologi. Men […]


Et unyansert bilde

I dag er verdens fem største selskaper teknologibedrifter. For fem år siden var oljeselskaper i front. Å forutse hva næringslivet vil etterspørre i fremtiden er […]


Matematikklæreren som gjør en forskjell

Kjenner du en matematikklærer som utmerker seg positivt? Nominer din lærer!