Norske bedrifter må si nei til oppdrag fordi de mangler folk.  

Årets Kompetansebarometer fra NHO er lagt frem.


”Vi må etterstrebe et større samsvar mellom næringslivets behov og rådene vi gir unge som skal ta sine utdanningsvalg”, sier leder for NSR, Morten Sørlie. 

Gjennom NHOs kompetansebarometer blir norske bedrifter spurt om sitt behov for kompetanse i dag og de neste fem år. 61 prosent av bedriftene oppgir at de har et udekket kompetansebehov i 2018. Omtrent 40 prosent sier at de har tapt kunder eller markedsandeler på grunn av dette.  

Hele 46 prosent av bedriftene oppgir at de har behov for ingeniører og teknisk fagkompetanse de neste fem årene. Aller størst er andelen som etterspør håndverkere på 53 prosent, og på tredje plass, med en andel på ca 30 prosent, følger samfunnsfag, juridiske fag, økonomisk og administrative fag. 

Elektroingeniører er aller mest etterspurt blant de spurte bedriftene når det gjelder hvilke ingeniørutdanninger de antar å ha behov for. Deretter følger behovet for byggingeniører, maskiningeniører, dataingeniører og prossessingeniører. Den største økningen finner vi blant dataingeniørene.  ”Teknologisk kompetanse kreves innen de fleste bransjer og antallet arbeidsplasser innen dette fagfeltet vil nok bare øke,” sier Morten Sørlie. “Nå blir det viktig at skole og arbeidsliv snakker godt sammen slik at avviket mellom tilbud og etterspørsel reduseres, alle får jobb etter endt skolegang og arbeidslivet får den kompetansen og konkurransekraften som trengs”. 

”Arbeidslivet etterspør teknologi og realfagskompetanse på alle nivå, og det er viktig at elevene setter seg inn i mulighetene som finnes innen disse fagområdene og vurderer markedets behov arbeidskraft før de tar sine utdanningsvalg”, sier Morten Sørlie. ”Vi vet at realfag og teknologi inngår som en del av løsningene på de store utfordringene samfunnet står overfor. Ikke bare om 5 år, men om 10 og 15 år – så en grunnkompetanse innen disse fagene vil gjøre at man står godt rustet til fremtidens arbeidsmarked.  

Hele rapporten kan leses her >

 

Del dette:: 18. september 2018