ent3relever og mentor samtaler over oppgave

Kronikk: Matematikk som lagidrett

200 dyktige mattestudenter rundt om på unversiteter og høyskoler i Norge gir leksehjelp til ungdom – som får økt mestring, selvtillit, og bedre karakterer. Og alt er gratis for elevene.

Nyheter


Av: Borghild Lundeby, leder Nasjonalt sener for realfagsrekruttering og Lovise Landsem, prosjektleder Ent3r.

200 dyktige mattestudenter rundt om på universiteter og høyskoler i Norge gir leksehjelp til ungdom – som får økt mestring, selvtillit, og bedre karakterer. Og alt er gratis for elevene.

Mattestudentene er mentorer for 2000 elever i alderen 15-18. Elevene stiller på ettermiddagstid, hver uke, helt frivillig. Noen av elevene kommer med ganske liten matematisk ballast, andre brenner etter å strekke seg forbi pensum. To ent3releve jobber med matte sammen 2014Ent3r 2014Alle får de både inspirasjon, hjelp og støtte på akkurat det nivået de selv befinner seg på.
Matematikk omtales ofte som et problem. PISA-undersøkelsene viser at mange sliter med matematikken, og tiltakene i skolen for å bedre matteresultatene er mange. I påvente av at tiltakene skal ha merkbar effekt er det stadig flere foreldre som velger å leie inn hjelp til sine barn. Dette koster både for familiene og for samfunnet. Det er et offentlig ansvar å legge til rette for at barna skal lære det de trenger. Prosjektet Ent3r er et samarbeid mellom Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, Matematikksenteret, Tekna og NHO, finanisert av Kunnskapsdepartementet. Dette tilbudet er gratis for elevene.

Kvalitetssikrede mentorer – nært i alder
Det er ikke hvem som helst som kan få lov til å bli mentor. ent3relev og mentor samtaler over oppgaveDu må selvsagt være faglig god i matematikk, og elske realfagene, slik at du kan formidle den rette holdningen til fagene. Mentorene må være åpne personer som har lett for å kommunisere med ungdom.
Kunnskapsministeren har sagt: «Dere treffer dem bedre, for dere er nærmere i alder og både skjønner og kan lettere skape kontakt med elevene. Det dere gjør i skolen er viktig for dere, for elevene og for samfunnet..»elever får hjelp av ent3rmentorMentorene kurses i en bestemt måte å undervise matematikk på, som er utviklet ved Matematikksenteret. De lærer spesifikke metoder for hvordan de best mulig kan hjelpe elevene, og møte ulike behov for læring, også de med matteangst. De lærer også om det å være rollemodell og mentor slik at de kan forstå sin rolle overfor elevene godt.

Pizza og Pythagoras
Ent3rsamlingene skal ikke bare hjelpe ungdommen med matteleksene, men styrke mestringsfølelsen og selvtilliten til de som deltar. Det er tydelig at de har truffet den rette oppskriften. Her er det ikke en-til-en undervisning som er kjernepunktet, men heller det å kunne jobbe delvis sammen med andre, delvis alene. pizzaspising på ent3rsamlingDet er sosialt, og mentorene som driver det hele viser frem eksperimenter, og trekker inn folk fra arbeidslivet som kan fortelle om jobben sin – hva man bli hvis man går i realfaglig retning. Innimellom koser de seg med pizza. Det blir som en klubb, matematikk som lagidrett. Det passer mange godt.

ent3relever jobber med fysikkprosjektNoen ENT3R-prosjekt tilbyr bare mattetrening, mens andre steder tilbyr også fysikk og kjemi. Da må dette være en del av fagkretsen til studentene. Så må de like å snakke om hvordan de selv har det på studiene sine. Det gjør at elevene ikke bare får økte ferdigheter i realfag, men også økt ”valgkompetanse”, innsikt i hva de kan velge, alternativer som finnes, når de selv skal velge studieretning

Det at samlingene er lagt til en universitets- eller høyskolecampus er et bevisst valg. For mange elever kan nok akademia virke som en stor, uoversiktlig og fremmed verden. Samarbeid med studenter i et trivelig miljø virker betryggende. Bare det å ha vært på et sted kan gjøre det lettere å se for seg at man kan komme tilbake dit som student.

Utfordrer de flinkeste – løfter de på laveste nivå
Av de 8000 som har vært med på Ent3r er det en overvekt av elever med karakterer fra 4 og oppover. Elever som ønsker seg mer matematikk, annerledes matematikk, dypere forståelse og mulighet til å sette av fast tid for å jobbe konsentrert. ent3relever og mentor samtaler over oppgaveMange elever som har ønsket ”noe ekstra” har så langt valgt å benytte Ent3r til dette. De kommer ikke for å forbedre karakteren, men for å jobbe med noe spennende.

Ent3r er likevel ikke et tiltak bare for de flinke. Mange syns realfagene er utfordrende og vil ha hjelp til lekser og eksamensforberedelse. Felles for dem alle er at de opplever at både mestringsfølelse og karakter øker.

Utvidelse av Ent3r
Ent3r fungerer såpass bra at vi ser på muligheten for å utvide tiltaket – både i retning yrkesfag, og lengre ned i skoleklassene. Høsten 2015 satt vi i gang en pilot som vi kalte ENT3R mattekafé, i samarbeid med Olav Duun videregående skole i Namsos i Nord-Trøndelag.

Her fungerer det sånn at elever på VG2 er mentorer for elever på VG1. De litt eldre elevene hjelper de litt yngre. Prinsippet er det samme som for student-ENT3R. Alle som vil er velkommen til å delta – uansett mestringsnivå og mattefag (såkalt T-matte eller  P-matte). Mattekafe foregår i skolens fritimer, og elevene som deltar får servert litt mat, kaffe og te.

På mattekaféen på Namsos er erfaringen at de som sliter mest har hatt enormt utbytte. En av elevene løftet seg fra å ligge på stryk i matematikk til å oppnå ståkarakteren 2 etter å ha deltatt noen få uker. Det høres kanskje ikke så enormt ut, men forskjellen på stryk og stå betyr både noe for vitnemålet og noe for motivasjon til å fortsette å jobbe. Eleven føler seg ikke lenger håpløs, men kjenner at også han kan klare det med rett hjelp og innsats.

Elever på Ent3råprosjektet jobber praktisk sammenEnt3r er ikke vanlige mattetimer, det er en sosial gruppeopplevelse og det er viktig for mestring og prestasjon. For å si det som Martin Johnsrud Sundby: «Laget betyr alt, det er de som pusher meg og det er de som inspirerer meg til å trene videre. Det er avgjørende for at jeg kan vinne».

FAKTA: Nasjonalt senter for realfagsrekruttering har drevet Ent3r siden 2010. Det er et rekrutteringstiltak, der målet er å hjelpe ungdom både med ferdigheter, selvtillit og valgkompetanse – innsikt i mulighetene relfagene åpner for. To av tre elever er jenter.

Ent3r realfagstrening har nå vært i drift i fem år. Tilbudet finnes i tilknytning til ulike universiteter og høyskoler rundt om i Norge, i alt 18 steder.

Ent3r er et samarbeid mellom Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, Matematikksenteret, Tekna og NHO, finanisert av Kunnskapsdepartementet.

Del dette:: 15. januar 2016