Julehilsen


Det er mange som engasjerer seg i rekruttering til realfag og teknologi – og det setter vi stor pris på. Det er lett å anbefale realfagene – fagene åpner så uendelig mange dører som man kanskje ikke vet om engang. Fremtidsjobbene viser frem disse jobbene – de som elevene kanskje ikke tenker på som realfagsjobber. Fremtidsjobbene er filmer som viser realfagene innen spillutvikling, digitale løsninger for kjøp og salg av brukte ting og klær, verktøy som renser havet for oljesøl, roboter som er tilstede i klasserommet og sender live-film når barn er syke over lang tid og ikke er tilstede på skolen og mye mer. Og selv om vi på ingen måte skal ta æren alene, er vi veldig glade for at søkertallene til høyere utdanning innen teknologi øker, og at flere jenter også søker seg til disse studiene.   

Et tett samarbeid med arbeidslivet er avgjørende når vi skal rekruttere til fremtidens arbeidsmarked. I 2018 har vi inngått viktige samarbeid med aktører i arbeidslivet som gir oss god input på hvilken kompetanse som kommer til å etterspørres i fremtiden. Et konkurransedyktig og bærekraftig samfunn krever både bredde- og spisskompetanse innen realfag og teknologi. Vi skal ikke bare beherske fagene, men vi må være i front når det gjelder utvikling av nye produkter og løsninger. Bedriftssamarbeidene gir oss tilgang til gode rollemodeller, og skaper arenaer der arbeidsliv og utdanningssektoren møtes.  

Elevenes valg av studieretning avhenger av flere faktorer. Relasjoner er viktige. ”Mamma” er den aller viktigste personen til å gi råd når unge velger utdanning. Derfor er foreldre en viktig målgruppe for oss, og vi har utviklet Foreldrehefter som presenterer realfag, realfaglige utdanninger og yrker. Og selv om flere jenter enn tidligere velger teknologiske utdanninger, har vi en lang vei å gå. Vi kan velge fritt fra øverste hylle, men likevel ender vi opp med å være svært kjønnsstereotype og tradisjonelle når vi velger utdanning. I 2018 har vi derfor gjennomført to konferanser, en i Oslo og en i Trondheim som setter fokus på nettopp dette – ”Likestillingsparadokset i utdanningsvalg”. Målgruppen er i hovedsak rådgivere på ungdomsskole og videregående skole – personer som er tett på elevene og som til daglig jobber med elevenes valgkompetanse. Denne rekken av konferanser fortsetter vi i 2019 – neste stopp er Tromsø. 

Vi kan ikke oppsummere året uten å nevne ENT3R realfagstrening. Prosjektet har enormt stor oppslutning og mange av ENT3R stedene har lange ventelister med elever som ønsker å komme på campus for å få hjelp til matteleksene. Før 10.klasseeksamen arrangerte vi digital eksamenshjelp og nesten 3000 elever fikk hjelp i dagene før eksamen. I høst åpnet vi ENT3R digital for elever som bor langt unna en ENT3R campus. Her har vi kapasitet til å hjelpe flere – tips gjerne elever som tar matte på videregående skole og som ønsker hjelp til leksene. Se mer om ENT3R digital her > 

Arbeidet med rekruttering til realfag og teknologi er et stort og bredt arbeid, og det aller viktigste vi gjør er å øke elevenes realfagskapital og valgkompetanse. Julen kan være en fin anledning til å snakke med barna om utdanning og om hva de kan tenke seg å jobbe med. Vet dere om de mulighetene som finnes? Ta en kikk på velgriktig.no, se Fremtidsjobbene eller let etter informasjon om utdanninger og yrker på utdanning.no. Som forelder eller på andre måter i nær relasjon til barn har du en unik mulighet til å hjelpe dem med å øke sin valgkompetanse slik at de i fremtiden tar et kunnskapsbasert og gjennomtenkt utdanningsvalg som er riktig for dem selv. 

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år. 

Mvh, Morten Sørlie 

Del dette:: 17. desember 2018