God jul fra NSR


Vi nærmer oss avslutningen på nok et år. For oss i Nasjonalt senter for realfagsrekruttering har det vært et spennende år med stor aktivitet. 

Girls Day in Tech, et samarbeidsprosjekt med Microsoft, har blitt etablert med to piloter. Dette tiltaket retter seg mot jenter som tar t-matte på videregående skoleMålet med tiltaket er å inspirere flere jenter til å gå videre med R-matte ved å vise frem jobbmulighetene som finnes når man velger en realfaglig eller teknologisk utdanning. Dette lærer de gjennom workshops og virkelighetsnære oppgaver som viser sammenhengen mellom teknologi og matematikk. Tilbakemeldingene er meget gode. Ønsker du at din skole eller bedrift skal være med på dette neste år så ta gjerne kontakt med oss.  

Gjennom 2019 har vi arrangert flere seminarer og konferanser. MNT-konferansen ble arrangert i Tromsø med over 200 deltagere. Nordisk nettverkssamling, The Nordic Conference for STEM Recruitment, ble arrangert i Trondheim for alle som jobber med realfagsrekruttering i Norden. Vi arrangerte også en egen nettverkssamling for organisasjoner og de i utdanningssektoren som jobber med rekruttering av kvinner til realfag og teknologi. Felles for alle konferansene var gode tilbakemeldinger og engasjerte deltagere. Vi vil arrangere flere seminarer gjennom 2020 med ulik tematikk – meld deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert.  

I 2020 vil vi fortsette å utvikle nye og eksisterende tiltak, og vi ser at stadig flere bedrifter og organisasjoner tar kontakt fordi de ønsker å samarbeide med oss. Realfag og teknologi har en viktig rolle i en bærekraftig utvikling. For å stille så sterkt som mulig har vi behov for å rekruttere en større bredde av elevgruppen som kan se på utfordringene med ulike blikk og perspektiver. Derfor jobber vi med å øke interesse og motivasjon – og få enda flere til å velge disse fagene i videregående skole og i høyere utdanning. Her vil tett samarbeid mellom arbeidslivet og skole være avgjørende for å vise elevene hvordan fagene brukes i det «virkelige liv».  

Vi ønsker alle god jul og godt nyttår! 

Med vennlig hilsen
Morten Sørlie
Leder, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering 

Del dette:: 17. desember 2019