Fantastiske søkertall til teknologiske studierI dag ble søkertallene til høyere utdanning offentliggjort og vi kan gledelig melde at andelen søkere til teknologiske studier totalt sett har økt med 5,7%. – Dette viser at trenden vi så for noen år siden med at færre søkte seg til teknologiske studier har snudd. Arbeidet som senteret og andre aktører gjør innenfor feltet har en effekt. Vi må fortsette dette arbeidet og i enda større grad samarbeide fremover slik at flere unge også i fremtiden ser, og satser på, de fantastiske mulighetene som realfag og teknologi gir, sier leder Morten Sørlie. Våre kampanjer det siste året har i stor grad fokusert på teknologi og «de nye» realfagsyrkene, og det er med glede vi kan se på søkertallene at disse ser ut til å ha hatt god effekt.

– Det er også gledelig at vi ser en liten økning av kvinneandelen innenfor teknologiske studier. Denne andelen er likevel for lav, så vi må fortsette det langsiktige arbeidet med å vise jenter og kvinner mulighetene innen realfag og teknologi.

Realfagene har i år en nedgang på 6,2%. Også i 2017 var det nedgang i realfagene, men kun 0,4%. Dette viser at vi må øke innsatsen mot de mer tradisjonelle realfagene da vi vet at også disse blir viktige fagområder i fremtiden.

Den største økningen innenfor alle utdanningsområder finner vi innen informasjonsteknologi med en økning på hele 21,6%. – Rapporter og forskning viser stor etterspørsel etter denne typen kompetanse så det er svært gledelig å se en slik økning i søkertallene. Samtidig har regjeringen økt antall studieplasser de siste årene så dette er et område det fokuseres på fremover, avslutter Sørlie.

Del dette:: 19. april 2018