ENT3R eksamenshjelp


Digital mattehjelp før årets 10.klasseeksamen

9.mai får 10.klassinger landet rundt vite hvilket fag de er trukket opp i til eksamen. For de som trekker matematikk blir det også i år mulig å få digital hjelp i forberedelsene. 

Dette er tredje året ENT3R tilbyr gratis eksamenshjelp over nett. I 2017 stilte over 30 frivillige mentorer opp og over 700 elever benyttet seg av tjenesten. I år gjentar vi suksessen, og håper at enda flere vil logge seg på ent3r.no/eksamenshjelp for å få hjelp til eksamensforberedelsene.

Et lavterskeltilbud for alle nivåer

Elevene får mulighet til å løse oppgaver én til én med en mentor, eller de kan delta i gruppesamtaler der mentoren gjennomgår oppgaver i plenum. Mentorene er studenter som studerer realfag på universitetet. Gjennom en surface plate, en tavle som umiddelbart viser det mentoren skriver på elevenes skjerm, hjelper mentorene elevene med de oppgavene de selv ønsker.

– Tjenesten er et lavterskeltilbud for elever over hele landet. Med ENT3R eksamenshjelp blir det enklere å få hjelp til matteforberedelsene enn noen gang før, uansett hvilket nivå du er på, sier Morten Sørlie, leder ved NSR.

Digital hjelp gir nye muligheter.

Karoline Nielsen er nasjonal koordinator for ENT3R. Hun belyser hvilke positive muligheter en slik digital eksamenshjelp gir.

— Ved å tilby eksamenshjelp på ENT3R.no gjøres tjenesten tilgjengelig for elever over hele landet, hjemme i deres egen stue. Mentorer og elever møtes i et virtuelt klasserom, der alle ser en tavle som mentorene skriver på med tegnebrett. Elevene kan også rekke opp hånden og få hjelp av en mentor uten at klassen hører på. Her er eleven mer delaktig i å løse utfordringene, og får hjelp med akkurat det de selv synes er vanskelig, sier Nielsen.

Håper å nå enda flere

I år bidrar over 30 mentorer til tjenesten. Nielsen håper de kan nå enda flere elever i år. – Vi så hvilken nytte eksamenshjelpen hadde i fjor, og vi håper å kunne hjelpe flere i år. Både elever og mentorer ga tilbakemeldinger om at det var et svært givende tilbud. Det at vi er tilstede digitalt gjør det til et lavterskeltilbud for elevene, og vi kan nå ut til flere, sier Nielsen.

I fjor hadde tjenesten noen utfordringer knyttet til den store pågangen. For å sikre at tiltaket fungerer optimalt gjennom hele perioden er tjenesten blitt oppgradert.

— I år har i valgt en annen teknisk løsning, og denne er testet gjennom hele vinteren i et pilotprosjekt med digital leksehjelp for elever ved videregående, sier Karoline. – Vi har gjort alt vi kan for at det tekniske skal fungere.

Tilgjengelig fra forberedelsene starter

NSR har i forbindelse med lanseringen av årets tjeneste laget en video som forklarer tjenesten nærmere. 10.klassingene skal nås gjennom sosiale medier.

– Vi ønsker å vise hvor enkelt det er å benytte seg av tjenesten, og oppfordrer alle 10.klasseelever som sitter fast med en matteoppgave å logge seg på ent3r.no og kontakte våre mentorer, avslutter lederen ved NSR Morten Sørlie.

Tjenesten åpner 9.mai kl. 10.00 og stenger kl. 22.00, 15.mai. Tjenesten er gratis og tilgjengelig hver dag mellom kl. 10.00 og 22:00 gjennom hele perioden.

ENT3R er et av NSRs viktigste prosjekter og er et studentdrevet motivasjonsprogram der studenter fra realfaglige studier er mentorer som gir realfagstrening til elever i 10. klasse på ungdomstrinnet og elever på VGS. Mentorene fungerer også som rollemodeller ved å vise hva realfag kan brukes til, for å øke elevenes motivasjon i fagene

Del dette:: 8. mai 2018