Årets eksamenshjelp er avsluttet, responsen har vært rekordstor og tilbakemeldingene svært positive! 


”Det har vært helt fantastisk gøy”, sier Karoline Nielsen, som har ledet og koordinert ENT3R eksamenshjelp for tredje år på rad. I fjor hadde vi også veldig bra pågang og hjalp over 700 elever, men i år klarte vi å hjelpe over 2.800 elever i forberedelsene til matematikkeksamen. Vi måtte hente inn flere studenter på vakt ved flere anledninger, men de er selvsagt bare stas, da får vi hjulpet flere”, sier Karoline. 

Tilbudet ble spredt gjennom sosiale media og nyhetsbrev til lærere i skolen. ”Vi har fått mange kommentarer fra lærere som takker for et kjempebra tilbud og forteller at ENT3R-mentorene nå er de nye heltene i klasserommet”, forteller leder for NSR, Morten Sørlie. ”Både elever og foreldre tagger og deler i sosiale media, så dette er helt klart et tilbud som engasjerer og som tas godt imot. Dagsrevyen kom på besøk samme dag som elevene ble trukket ut til eksamen, og laget en utfyllende reportasje til sendingen kl 19. ”Eksamenstiden er krevende både for elever, lærere og foreldre, og det å ha et slikt tilbud får vi mange takknemlige tilbakemeldinger på.  Vi ønsker å hjelpe flere til å bli trygge og faglig bedre i matematikk, og inspirere dem til å velge realfag videre”, sier Morten Sørlie.  

Tiltaket har også fått stor oppmerksomhet blant elever og lærer i videregående skole. «Vi har fått mange henvendelser og ønsker om at tilbudet utvides til også å gjelde elever  i videregående skole, så dette er noe vi vurderer til neste år», sier Morten Sørlie. 

Eksamenshjelpen skjer gjennom et virtuelt klasserom som elevene klikker seg inn til via nettsiden til ENT3R, og der møter elevene ENT3R-mentorer som kan hjelpe med vanskelige oppgaver. ENT3R-mentorene er studenter som studerer matematikk og realfag, og disse har en digital tavle som de skriver på slik at elevene ser hvordan de går frem når de hjelper.  

Elevene har vært svært fornøyde med hjelpen de har fått. ”I gjennomsnitt har hver elev fått hjelp i 22 minutter, og alle logger seg ut lettere til sinns enn da de logget seg inn”, sier Karoline. 

Mange har spurt om hjelp til å løse tidligere eksamensoppgaver, som er god trening til den ekte eksamen. Noen trenger bare hjelp i noen minutter, mens andre har mange spørsmål og trenger mer veiledning før de er klare til å fortsette på egenhånd. ”Det er veldig inspirerende å se når eleven forstår oppgaven. Da kjenner man at man gjør en forskjell” sier Anne Agata Brajkovic som er mentor i ENT3R. 

Kampanjen oppnådde svært stort engasjement på Facebook – nærmere 90% av målgruppen (elever 15-16 år) ble nådd. Den betalte annonseringen for tilbudet traff målgruppen godt og bidro til god organisk spredning av budskapet. Det vil si at elevene opplevde budskapet som så interessant at de valgte å tagge andre, reagere, kommenterer eller dele videre.  

Videre så vi også at en post fra fjorårets kampanje ble tatt opp igjen, organisk – det vil si helt uten betalte plasseringer, da videregående skole ble trukket opp til eksamen 15.mai. Denne posten har fått hele 18.000 reaksjoner, inkludert likes, delinger, kommentarer og reaksjoner. Så mange som 5.500 av disse kom i år, uten betalt plassering. Det store engasjementet fra elever i videregående skole bekrefter ønsket om en utvidelse av tilbudet til neste år.  

Utenom eksamenstiden finnes ENT3R på 18 campus rundt omkring i landet og er ukentlig leksehjelp i matematikk og realfag. Tilbudet er gratis og for 10.klasse og VGS-elever. Tilbudet er et av NSRs viktigste prosjekter for rekruttering til realfag og gir elever mulighet til å treffe studenter innen realfag, få faglig hjelp og bli kjent med det lokale universitetet eller høgskolen i god tid før utdanningsvalgene skal tas.  

Del dette:: 24. mai 2018