Ukategorisert


Nasjonalt senter for realfagsrekruttering jobbar med å auke rekrutteringa til realfaglege utdanningar og yrke. Senteret er ei nasjonal ordning – oppretta av og lagt direkte under Kunnskapsdepartementet.

Senteret jobbar både for UH-sektoren og for ungdomsskule/vidaregåande. Senteret har utvikla konkrete verktøy som skulane kan ta i bruk for å fremme kunnskap om realfag, og som inspirerer elevane til å velje realfag.

Del dette:: 30. januar 2014