asmira_2

Rollemodell

Lærere kan bestille rollemodeller til skolebesøk

Hva gjør en prosessingeniør? Trenger vi matematikk når vi begynner å jobbe?

Rollemodeller inspirerer elever til å velge realfag! Rollemodell.no presenterer personer med realfaglige utdanninger og yrker. Rollemodellene kan inviteres til skolebesøk for å fortelle om utdannelse og jobb, og forklare hvordan elevene kan bruke realfag i arbeidslivet.

Studenter og yrkesaktive kan registrere seg som rollemodeller på nettsiden, og lærerne kan bestille skolebesøk til sin klasse.

Hver enkelt rollemodell skriver om seg selv, egen utdanning og jobb. På denne måten kan nettsiden også brukes direkte i undervisningen ved at elevene går inn og leser om ulike yrker og personer.

For å være rollemodell kreves det at man er i gang med, eller har gjennomført, et studium som krever minst to realfag fra videregående skole (f.eks matematikk og kjemi), ved opptak.

Se www.rollemodell.no