1P8C6999Renatesenteret1

Hvakanjegblimedrealfag.no

En ressursside med undervisningsopplegg for realfagslærere.

Målet er at ungdom skal motiveres til innsats i realfagstimene ved at de forstår at det er bruk for realfag i yrkeslivet. Nettsiden er et resultat av samarbeid mellom Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, Matematikksenteret og Naturfagsenteret

Se hvakanjegblimedrealfag.no