Delta på ENT3R?

Som elev i ENT3R får du mulighet til å delta på realfagstrening sammen med studenter fra universitet og høgskoler. Har du lyst til å lære mer om matematikk? Eller fysikk? Gjennom ENT3R får du møte studenter som studerer realfag og som kan lære bort realfag på en annerledes måte enn vanlig undervisning. I ENT3R timene er det gjerne litt undervisning først, med oppgaver eller konkurranser og etterpå kan elevene få hjelp til lekser eller få nye oppgaver å bryne seg på.

I tillegg forteller ENT3R-mentorene om sin studiehverdag og om hvordan de bruker realfagene i utdanningen sin, slik at elevene blir bedre kjent med ulike utdanningsvalg og studiesteder.

Se hvilke skoler som tilbyr ENT3R og finn kontaktpersoner her