Enter elevkveld

ENT3R

Realfagstrening for elever på ungdomsskole og videregående skole

Gjennom ENT3R tilbyr universitet og høgskoler undervisning og trening i realfag for elever i 10.klasse og videregående skole. ENT3R er en ettermiddagsaktivitet som er gratis for elever å delta på, og som skal inspirere til innsats og videre utdanning innen realfag. ENT3R-timene inneholder både felles undervisning og individuell hjelp til lekser eller andre oppgaver i realfag. På hvert enkelt studiested er det studenter med gode realfagskunnskaper som har ansvar for opplegget.

Studentene etablerer grupper som inviteres til faste samlinger gjennom semesteret. Tilbakemeldingene er svært gode, både med tanke på bedre karakterer og økt mestringsfølelse.

Les mer om ENT3R: www.ent3r.no