Grethe3

Verktøy for lærere og elever

Vi har fire tiltak som er spesielt utviklet for elever og lærere. Tiltakene skal informere om de mulighetene som realfag gir, inspirere og motivere til realfag.Det legges vekt på at elevene skal møte realfag og realister i praksis, og at de skal få konkret hjelp – både til å lære realfag, og til å velge realfaglige yrker. Rollemodeller blir invitert på skolebesøk for å inspirere elever til å velge realfag på rollemodell.no, mens realfagstudenter gir elever realfags- og matematikktrening.Gjennom velgriktig.no får elever inspirasjon til å velge utdanning innen realfag. Der ligger også Utdanningstesten som elevene kan ta for å teste hvilke arbeidsområder som kan passe for dem.

Kort om nettstedene:

Gjennom velgriktig.no får elever hjelp til å finne ut hva realfag er. Utdanningstesten kobler egne interesser mot reelle arbeidsområder. På rollemodell.no kan skolene bestille Rollemodeller til skolebesøk. På ent3r.no får elever trening i matematikk.