Nasjonalt senter for realfagsrekruttering jobber med å øke rekrutteringen til realfaglige utdanninger og yrker. Senteret er direkte underlagt Kunnskapsdepartementet og arbeider nasjonalt.

Vi jobber både for UH-sektoren og for ungdomsskole/videregående. Vi har utviklet konkrete verktøy som skolene kan ta i bruk for å fremme kunnskap om realfag og teknologi, og som inspirerer elevene til å velge realfag.

Ansatte

Hilde Færevik

Hilde Færevik

Leder

Mobil : 930 03 252

E-post : hilde.farevik@realfagsrekruttering.no

Hilde er ansvarlig for daglig drift og utvikling av senteret. Hun har bakgrunn som offiser i Luftforsvaret og lang erfaring som forsker og leder i SINTEF. Som forskningsleder hadde hun i perioden 2010-2016 ansvar for bygge opp og lede et bærekraftig forretningsområde på tvers av tre konsernområder i SINTEF. Dette innebar blant annet utvikling av tverrfaglige FoU prosjekter nasjonalt og internasjonalt innen fagområdene helse, sikkerhet, IKT og materialteknologi. Hun har lang erfaring med utvikling og ledelse av prosjekter i samarbeid med industri og næringsliv og ser viktigheten av flere kreative realister for å sikre en konkurransedyktig og bærekraftig samfunnsutvikling. Hilde har en realfaglig bakgrunn, med doktorgrad i fysiologi fra Naturvitenskapelig fakultet ved NTNU. Etterutdanning innenfor internasjonal forskningsledelse, SINTEFs lederutviklingsprogram samt NHO Female Future, styre- og lederutvikling for kvinnelige talenter.

Guri Schjølberg

Guri Schjølberg

Førstekonsulent, administrative oppgaver

Tlf. : 73 59 81 18

Mobil : 977 53 006

E-post : guri.schjolberg@realfagsrekruttering.no

Guri Schjølberg har arbeidet ved Nasjonalt senter for realfagsrekruttering siden 2008, og har godt overblikk over senterets aktiviteter. Schjølberg har sin yrkesbakgrunn fra Telenor og Direktoratet for arbeidstilsynet, der hun opparbeidet seg god erfaring innen administrasjon og markedsføring. Hun har en cand. philol. fra NTNU fra 1999, med økonomisk historie, norsk og sosiologi i fagkretsen. Ved senteret har hun ulike administrative oppgaver, med spesiell fokus på rollemodell.no og ulike skriveoppgaver.

Helge Brovold

Helge Brovold

Seniorrådgiver

Mobil : 977 20 851

E-post : helgebrovold@gmail.com

Faglig ansvarlig kunnskapsutvikling, STEMcognition. Helge  Brovold er seniorrådgiver med ansvar for kunnskapsutvikling innenfor områdene STEM education, STEM cognition, metacognition og neuropedagogy. Han har over 30 års erfaring som psykolog. Han har vært arbeidspsykolog ved Statens Arbeidspsykologiske Kontor, sjefpsykolog ved Statens Arbeidsmarkedsinstitutt og leder av organisasjonspsykologfirmaet CommuniQ Personalconsult AS. Brovold har en doktorgrad i nevrovitenskapelig psykologi fra NTNU, med avhandlingen ”Invarians drøftet i et nevrofilosofisk, nevropedagogisk og nevropsykologisk perspektiv”. Han er utdannet psykolog fra Psykologisk Institutt, NTNU.

Morten Sørlie

Morten Sørlie

Rådgiver, prosjektleder Ent3r.no og hvakanjegblimedrealfag.no

Mobil : 924 14 223

E-post : morten.sorlie@realfagsrekruttering.no

Morten Sørlie er rådgiver ved senteret og prosjektleder for Ent3r.no og hvakanjegblimedrealfag.no. Han har jobbet som rådgiver for Ungt Entreprenørskap Trøndelag, og har erfaring som lærer ved både ungdoms- og videregående skole. Sørlie har bred erfaring med å skape samarbeid mellom arbeidslivet og utdanningssektoren. Han er utdannet lektor med tilleggsutdanning med mastergrad i spesialpedagogikk.

Marit Wangen

Marit Wangen

Kommunikasjonsansvarlig

Mobil : 976 46 742

E-post : marit.wangen@realfagsrekruttering.no

Marit Wangen er kommunikasjonsansvarlig ved senteret og prosjektleder for Velgriktig.no