Nasjonalt senter for realfagsrekruttering jobbar med å auke rekrutteringa til realfaglege utdanningar og yrke. Senteret er ei nasjonal ordning – oppretta av og lagt direkte under Kunnskapsdepartementet.

Senteret jobbar både for UH-sektoren og for ungdomsskule/vidaregåande. Senteret har utvikla konkrete verktøy som skulane kan ta i bruk for å fremme kunnskap om realfag, og som inspirerer elevane til å velje realfag.

– Kan ikkje redde verda utan realfag

Både danning og utdanning må på plass, meiner kunnskapsministeren. Dersom vi skal redde verda, altså. Redde verda. Smak litt på den setninga. Så store draumar har mange […]

Aktuelt