Ansatte

Morten Sørlie

Morten Sørlie

Konstituert leder, Rådgiver, prosjektleder Ent3r.no

Mobil : 924 14 223

E-post : morten.sorlie@realfagsrekruttering.no

Morten Sørlie er konstituert leder fra 1.okt 2017, rådgiver ved senteret og prosjektleder for Ent3r.no. Han har jobbet som rådgiver for Ungt Entreprenørskap Trøndelag, og har erfaring som lærer ved både ungdomsskole og videregående skole. Sørlie har bred erfaring med å skape samarbeid mellom arbeidslivet og utdanningssektoren. Han er utdannet lektor med tilleggsutdanning med mastergrad i spesialpedagogikk.

Guri Schjølberg

Guri Schjølberg

Førstekonsulent, administrative oppgaver

Tlf. : 73 59 81 18

Mobil : 977 53 006

E-post : guri.schjolberg@realfagsrekruttering.no

Guri Schjølberg har arbeidet ved Nasjonalt senter for realfagsrekruttering siden 2008, og har godt overblikk over senterets aktiviteter. Schjølberg har sin yrkesbakgrunn fra Telenor og Direktoratet for arbeidstilsynet, der hun opparbeidet seg god erfaring innen administrasjon og markedsføring. Hun har en cand. philol. fra NTNU fra 1999, med økonomisk historie, norsk og sosiologi i fagkretsen. Ved senteret har hun ulike administrative oppgaver, med spesiell fokus på rollemodell.no og ulike skriveoppgaver.

Helge Brovold

Helge Brovold

Seniorrådgiver

Mobil : 977 20 851

E-post : helgebrovold@gmail.com

Faglig ansvarlig kunnskapsutvikling, STEMcognition. Helge  Brovold er seniorrådgiver med ansvar for kunnskapsutvikling innenfor områdene STEM education, STEM cognition, metacognition og neuropedagogy. Han har over 30 års erfaring som psykolog. Han har vært arbeidspsykolog ved Statens Arbeidspsykologiske Kontor, sjefpsykolog ved Statens Arbeidsmarkedsinstitutt og leder av organisasjonspsykologfirmaet CommuniQ Personalconsult AS. Brovold har en doktorgrad i nevrovitenskapelig psykologi fra NTNU, med avhandlingen ”Invarians drøftet i et nevrofilosofisk, nevropedagogisk og nevropsykologisk perspektiv”. Han er utdannet psykolog fra Psykologisk Institutt, NTNU.

Marit Wangen

Marit Wangen

Kommunikasjonsansvarlig

Mobil : 976 46 742

E-post : marit.wangen@realfagsrekruttering.no

Marit Wangen er kommunikasjonsansvarlig ved senteret og prosjektleder for Velgriktig.no. Marit er utdannet siviløkonom fra NHH med cand merc påbygning innen strategi og markedsføring. Marit har lang erfaring fra kommunikasjonsbransjen og har bred erfaring med ulike typer kommunikasjons- og informasjonstiltak.

Henriette Vaagland

Henriette Vaagland

Rådgiver, prosjektleder Rollemodell

Mobil : 938 67 732

E-post : henriette.vaagland@realfagsrekruttering.no

Henriette Vaagland er rådgiver ved senteret og prosjektleder for Rollemodell.no. Hun har tidligere jobbet ved Institutt for Biologi på NTNU, og har bred erfaring fra rekrutterings- og profileringsarbeid spesielt rettet mot realfag. Hun har et godt nettverk fra skolesektoren, politikken og arbeidslivet. Vaagland har praktisk pedagogisk utdanning og en Cand. scientgrad i marinbiologi og geografi fra NTNU.