pexels-photo

Vi trenger sterkere søkertall til IKT, realfag og teknologi

I år er det 7,5 prosent færre søkere til de klassiske ingeniørutdanningene, og antall søkere til realfag går ned med 0,4 prosent.

Nyheter


I forrige uke ble søkertallene til høyere utdanning lagt frem. Selv om noen teknologifag har fått flere søkere, viser tallene til Samordna Opptak at de tradisjonelle ingeniørstudiene sliter. Under årets søkeprosess har for eksempel informasjonsteknologiske fag hatt en økning på 30,7 prosent. Det er veldig bra. Samtidig er det 7,5 prosent færre søkere til de klassiske ingeniørutdanningene, og antall søkere til realfag går ned med 0,4 prosent.

På Nasjonalt senter for realfagsrekruttering har vi lenge jobbet for at flere jenter skal søke seg til ingeniør-, teknologi og realfagsstudier. Derfor er det gledelig at over halvparten av søkerne til realfagsstudiene er jenter. Men det er fortsatt en lang vei å gå for å oppnå god kjønnsbalanse innenfor de viktigste fagene for fremtiden. Blant søkerne til ingeniørstudiene er kun 17,1 prosent jenter. Mer enn tre fjerdedeler av dem som har informasjonsteknologiske fag som førstevalg er gutter. Og bare 30,5 prosent av søkerne til sivilingeniørprogrammene er jenter.

For å skape arbeidsplasser og verdiskaping i fremtiden, er vi helt avhengige av at flere vil jobbe med IKT, realfag og teknologi. Men det er ikke nok at guttene søker seg til disse studiene. Også jentene må på banen hvis Norge skal bli en ledende realfags- og teknologinasjon.
: 27. april 2017