hilde_liggende

Et fremtidsrettet studieråd

Påskeaften går fristen ut for å søke seg til høyere utdanning og elevene oversvømmes av råd fra karriereveiledere og rekrutteringseksperter. Mange av rådene er stereotypiske og passer kanskje ikke for alle. For utdanningsvalg handler ikke bare om å velge et yrke man trives med. Det handler også om å velge hvilke samfunnsutfordringer man vil løse.


I fremtiden vil ny teknologi reise mange komplekse spørsmål: Hva skal den selvkjørende bilen programmeres til å gjøre når den kan velge mellom å kjøre ned en syklist eller en annen bil? Vil innføring av velferdsteknologi føre til at personvernet krenkes? Og hvordan skal vi løse klimautfordringene og samtidig løfte millioner av mennesker ut av fattigdom? Disse spørsmålene skal fremtidens arbeidstakere svare på.

Gammeldagse råd

Mens man i gamledager valgte hva man skulle bli og hvilket yrke man skulle ha, må elevene i dag tenke på hvilke samfunnsutfordringer de vil løse og hvilken kompetanse de trenger i fremtiden. For det er ikke sikkert at yrket de velger vil bestå når automatisering og digitalisering for alvor inntar arbeidslivet. Da er det ikke særlig klokt å følge studieveiledernes tradisjonelle råd om å velge studium basert på hvilke fag man liker. Eller å velge bort realfagskompetanse kun fordi mattetimene er kjedelige. Man må søke seg til det studiet som gir den kompetansen man trenger for å løse de samfunnsutfordringene man har lyst til å jobbe med.

Kompetanse for fremtiden

Vi står midt oppi en teknologisk revolusjon, og det er vanskelig å spå fremtiden. Vi vet at hverdagen blir mer automatisert, at mange av dagens yrker vil bli utkonkurrert av roboter, og at realfag vil være et viktig verktøy – uansett hvilke samfunnsutfordringer man vil løse i fremtiden.

Mange tror at realfag kun er for elever med høyt karaktersnitt og et ønske om å jobbe med tall. Men realfag er for alle. Realfag er mye mer enn mattebøker med lange regnestykker. Man må være kreativ for å utvikle ny teknologi som både er elegant og funksjonell. For å løse klimagåten må man være nyskapende og pedagogisk. Man må ta stilling til etiske spørsmål når man sprenger teknologiske grenser. Realfag er å utvikle teknologi som kan gi bedre livskvalitet og helse til befolkningen. Realfag er å tegne fremtidens boligblokker. Realfag er å bruke bioteknologi til å produsere mat til verdens fattige. Realfag er å utvikle ny teknologi som kan bremse klimaendringene. Realfag er å designe nye telefoner eller klokker som gjør hverdagen vår enklere. Realfag er avgjørende for å løse fremtidens samfunnsutfordringer.

Vi vet ikke hva fremtidens jobber vil være. Men vi vet at realfag alltid vil være et verktøy man kan bruke for å få en sikker jobb i fremtiden.
: 11. april 2017